Yleiskokoukset

Yleiskokous on pidettävä vähintään kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä.