Säätely

Kalastuksen säätely

Alueella on voimassa useita kalastusmääräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Omistajien omista määräyksistä saat tietoosi, kun hankit kalastuslupia. Jos lupamääräykset ovat sallivammat kuin lain tai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (VARELY) määräykset sinun on noudattava lain ja VARELY:n määräykset.

Kalastusrajoitus.fi -sivulla löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Kalastusviranomainen on merkinnyt palveluun vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu. Palvelusta löytyy myös tietoa luonnonsuojelualueista, jossa oleskelu tai kalastaminen on kiellettyä. Samat merkinnöt ovat kalatalousalueen karttasivulla.

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevälinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Länsi Uudenmaan kalatalousalueen alueella ja sen suojeluarvo on yli 3 000 euroa. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Kalatalousalue kehottaa verkkopyytäjiä välttämään vahvalankaisia verkkoja sellaisilla alueilla, missä taimen on vaarassa jäädä pyydykseen. Meritaimenen viehekalastuksessa suositellaan väkäsettömien koukkujen käyttöä. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista löydät tästä.

Mikäli tarvitset tietoa miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Rapuja ja ravustusta koskevia säännöksiä

Täplärapujen istuttaminen ja sumputtaminen on kiellettyä, rangaistavaa ja rapukantoja vaarantavaa muualla kuin siinä vesistönosassa, josta ne on pyydetty. Täpläravut ovat lähes aina kroonisia rapuruton kantajia, joten niiden esiintymisvesistöt ovat rapuruton lähteitä. Minkä tahansa märän tai kostean esineen (rapumerta, verkot, vene yms.) siirtäminen täplärapuvesistöstä toiseen voi siirtää rapuruton mukanaan. Muista siis käsitellä pyyntiin käytettävät välineet kuivaamalla, desinfioimalla tai pakastamalla ennen niiden siirtämistä vesistöstä toiseen. Syöttikalat on pyydettävä siitä vesistön osasta, jossa aiotaan ravustaa. Muualta pyydetyt syöttikalat pitää pakastaa. 

Rapurutto on välittömästi eläinlääkintäviranomaiselle ilmoitettava eläintauti. Lisää ohjeita löydät tästä.

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot tästä.