Alueesta

Länsi-Uudenmaan kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu vesialueet Hangossa, Tenholassa ja Bromarvissa. Kalatalousalueen tarkoitus on kehittää alueensa kalataloutta ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Kalatalousalueen pinta-ala on noin 38 610 hehtaaria.

Kalatalousalueen jäsenet ja osallistuminen yleiskokoukseen

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voida valita tai poistaa. Jäsenyys on maksuton.

Kalatalousalueella on noin 800 vesialueenomistajaa, kun noudatetaan periaatetta, että yhteisomistuksessa oleva tai yhteinen kiinteistö lasketaan yhdeksi omistusyksiköksi. Näistä noin 125 kpl omistaa 50 hehtaaria tai enemmän.

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Ylesikokous pidetään yleensä huhtikuussa. Tietyn vesialueen hehtaarimäärän omaavat osakaskunnat, riittävän suuren alueen vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt voi lähettää edustajan kokoukseen. Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistyksillä on oikeus edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Lisää kalatalousalueista voit lukea Kalatalouden Keskusliiton kotisivuilta.

Kalatalousalueen toiminta vuonna 2022

Kalastusvalvonnan kehittäminen on kalatalousalueen tärkein tehtävä vuonna 2022. Muita tärkeitä tehtäviä ovat kotisivujen ja viestinnän kanssa työskentely, omistajakorvausten jako sekä edunvalvonta.

Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen osakaskunnat

Mikäli haluatte tietoa osakaskunnastanne nähtäville kalatalousalueen kotisivuille, ottakaa yhteyttä toiminnanjohtajaan Gabi Lindholm. Osakaskunnat vastaavat itse tiedoistaan ja tietojen ajantasaisuudesta.