Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Jokaisen kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. 

Länsi Uudenmaan kalatalousalueen laatima käyttö- ja hoitosuunnitelman on saanut lainvoiman syksyllä 2022. Voit tutustua kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tästä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa kalatalousalue on koostanut käyttö- ja hoitosuunnitelman keskeisimmät kohdat vesienomistajille, vapaa-ajan kalastajille ja elinkeinonharjoittajille (kaupalliset kalastajat ja kalastusoppaat):

Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa vesienomistajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa vapaa-ajan kalastajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa kaupallisille kalastajille ja kalastusoppaille

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat kalatalousalue yhdessä kalastusoikeuksien haltijoiden ja viranomaisten kanssa. Osakaskuntien ja jaettujen vesialueiden omistajien on noudatettava vesialueillaan käyttö- ja hoitosuunnitelman linjauksia kalastuksen järjestämisen ja kalavesien hoidon osalta. Myös viranomaisten on otettava suunnitelman linjaukset huomioon. ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, joiden soveltaminen edellyttää ELY:n päätöstä.

Osa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyistä tehtävistä toimeenpannaan suunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai viimeistään suunnitelman saatua lain voiman. Huomattava osa toimenpiteistä on kuitenkin tarkoitus toteuttaa varsinaisen suunnittelukauden aikana.

Vuosittaisissa kalatalousalueen toimenpidesuunnitelmissa kuvataan tarkemmin ajankohtaisten tehtävien toimeenpanoon liittyviä käytännön toimia, aikatauluja ja toteuttamisvastuita. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa:

– Kalavesien hoitotoimenpiteet (mm. istutukset, seurannat ja kunnostustoimet)
– Kalastuksenvalvonta
– Edunvalvonta
– Avustusten jakaminen
– Yhteistyö ja viestintä
– Toiminnan rahoitus
– Kalastussääntöjen tarkistus ja päivitys