Vesienomistus

Vesialueen omistaja! Onko sinulla käyttö- ja hoitosuunnitelma ja alueen kalastusta koskevat asiat hallussa? Lue käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa!

Vesienomistus ja osakaskunnat

Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin mukaisten vesialueiden pinta-ala Länsi Uudenmaan kalatalousalueella on noin 38 600 hehtaaria. Kalatalousalueella on yhteensä noin 800 vesialueen omistajaa tai osakaskuntaa. Heidän omistuksessaan on noin 950 vesialuekiinteistöä, joista jaettuja vesialueita on vajaa 690 ja yhteisvesialueita hieman yli 260. Järjestäytyneitä osakaskuntia alueella on kahdeksan, joista seitsemän omistaa vesialueita merialueella. Vesialueiden omistusyksiköiden koot vaihtelevat huomattavasti suurimman vesialueen omistajan omistaessa neljänneksen koko vesialueen pinta-alasta. Toisaalta lukumääräisesti yli puolet vesialueen omistajista omistaa alle 10 hehtaarin kokoisia vesialueita. Löydät vesialuekiinteistöt kalatalousalueen kartalta.

Osakaskunta voi olla järjestäytynyt, jolloin osakaskunnalla on säännöt ja pidetään sääntöjen mukaisia kokouksia, tai järjestäytymätön, jolloin kokoonnutaan tarpeen mukaan kenen tahansa osakkaan kutsumana.

Tiesithän että kiinteistön omistajana pääset maksutta tutustumaan omiin kiinteistöihisi kohdistuviin käyttöoikeuksiin ja rajoituksiin maanmittauslaitoksen sähköisessä asiointipalvelussa? Kirjaudut palveluun pankkitunnuksillasi.

Osakaskunnan järjestäytyminen

Länsi-Uudenmaan kalatalousalue kannustaa järjestäytymättömiä osakaskuntia järjestäytymään. Ainoastaan seitsemän merialueen yli 200 osakaskunnasta on järjestäytyneitä. Osakaskunnasta tulee järjestäytynyt, kun se on kutsunut kokouksen koolle, hyväksynyt itselleen säännöt ja aluehallintovirasto on vahvistanut säännöt. Järjestäytynyt osakaskunnalla on paremmat mahdollisuudet toimia aktiivisesti kalavesien puolesta sekä hoitaa rahaliikennettään. Mikäli osakaskunnan ei halua järjestäytyä, on kuitenkin syytä kutsua kokouksen koolle ja valtuuttaa yksi osakas tai muu henkilö toimimaan osaskunnan yhteyshenkilönä. Lue lisää osakaskunnan järjestäytymisestä ja sääntöjen hyväksymisestä aluehallintoviraston sivuilta . Kalatalouden Keskusliiton osakaskuntasivuilta löytyy mallisääntöjä ja muuta osakaskuntia koskevaa materiaalia.

Osakaskuntien yhdistäminen

Moni osakaskunta Länsi-Uudenmaan kalatalousalueella on erittäin pieni, alueen noin 250 osakaskunnasta noin 200 ovat alle 50 hehtaaria.

Suurilla osakaskunnilla on pieniä paremmat mahdollisuudet hoitaa vesialueita ja järjestää kalastusta. Samalla hallintokulut pienenevät ja suuresta omistajajoukosta on helpompi löytää toimijoita hoitokuntaan.

Hyvänä oppaana osakaskuntien yhdistämisasioissa on Etelä-Savossa tehdyn vesialueiden osakaskuntatoiminnan kehittämishankkeen kokemuksien pohjalta julkaistu Vesialueiden yhdistäminen -tietopaketti. Myös Kalatalouden Keskusliitolla ja Maanmittauslaitoksella on yhdistämisestä neuvoja kotisivuillaan.

Äänioikeus ja äänimäärä

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous ja vesienomistajilla, kuten osakaskunnalla on oikeus lähettää edustajansa yleiskokoukseen mikäli omistaa yli 50 hehtaaria vettä. Tätä pienemmät osakaskunnat tai vesialueiden omistajat voivat yhteenliittyminä, joiden vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria (joessa vähintään 30 hehtaaria), lähettää yhteisen edustajan.

Vesienomistajien äänimäärä kalatalousalueen kokouksessa on porrastettu niin, että alle 500 hehtaarin vesialue oikeuttaa yhteen ääneen, 500 – 1000 hehtaaria antaa kaksi ääntä ja yli 1000 hehtaaria kolme ääntä.

Yhteystietojen ilmoittaminen

Kalastuslaki velvoittaa vesialueen omistajan ilmoittamaan yhteystietonsa kalatalousalueelle.

Osakaskunnan on lisäksi ilmoitettava Aluehallintovirastoon ja Maanmittauslaitokselle tiedot hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai toimitsijan ja hänen varamiehen nimestä ja heidän osoitteistaan.

Länsi Uudenmaan kalatalousalueen osakaskunnat

Mikäli haluatte tietoa osakaskunnastanne nähtäville kalatalousalueen kotisivuille, ottakaa yhteyttä toiminnanjohtajaan Gabi Lindholm. Osakaskunnat vastaavat itse tiedoistaan ja tietojen ajantasaisuudesta.