Slide 1
Slide 1

Länsi Uudenmaan kalatalousalue

Länsi Uudenmaan kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu vesialueet Hangossa,
Tenholassa ja Bromarvissa. Kalatalousalueen tarkoitus on kehittää alueensa kalataloutta ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.

Etusivulla löydät ajankohtaisasiat.
Vesienomistaja, muista ilmoittaa yhteystietosi!

Kalastuslaki velvoittaa vesialueen omistajan ilmoittamaan yhteystietonsa kalatalousalueelle.

Osakaskunnan on lisäksi ilmoitettava Aluehallintovirastoon ja Maanmittauslaitokselle tiedot hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai toimitsijan ja hänen varamiehen nimestä ja heidän osoitteistaan.